Ne není a nedělá se to, fólie se lepí přímo do okna dveří automobilů.